Voorjaarsnota 2020

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

2020

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020

417

1.135

187

401

538

Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

-417

0

0

0

0

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

0

1.135

187

401

538

Wijzigingen voorjaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

631

223

295

237

227

P1 Veiligheid

-31

-3

1

-8

-8

P2 Verkeer en vervoer

-191

-75

-79

-87

-83

P3 Economie

-18

-24

-9

-9

-9

P4 Onderwijs

14

-11

-76

-11

-11

P5 Sport, cultuur en recreatie

-96

-80

-94

-106

-102

P6 Sociaal Domein

-937

-121

-121

-94

-94

P7 Volksgezondheid en milieu

-95

-29

-29

-34

-34

P8 Wonen en bouwen

-191

-77

-84

-84

-84

Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2020

-915

-197

-197

-197

-197

Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

-915

938

-11

203

341

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39