Voorjaarsnota 2020

Programma's

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.844
Voorgestelde wijziging € -183
Begroting na wijziging € -4.027
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39