Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

2.2 Parkeren

2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen

Blanco

Belangrijkste resultaten

2.2.1

Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur.

Op dit moment heeft de gemeente een concessieovereenkomst met Engie voor de elektrische oplaadpalen. De plaatsingstermijn voor elektrische oplaadpalen eindigt eind 2020 en de exploitatietermijn van de laadpalen eindigt eind 2025. Om vanaf 2021 verder te kunnen gaan met het uitrollen van elektrische laadinfrastructuur is begin dit jaar een nieuw aanbestedingstraject gestart. Dit traject wordt regionaal opgepakt en daarbij worden ook de beleidsregels voor laadinfrastructuur (laadkader) bijgesteld. De gemeente Rotterdam is de trekker van dit proces namens 24 gemeenten.

2.2.2

Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen.

Doordat mensen (met name ouderen) langer zelfstandig blijven wonen en steeds meer ouderen nog over een rijbewijs beschikken worden er steeds meer gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aangevraagd. Het is dan ook noodzakelijk dat de beleidsregels hiervoor worden bijgesteld.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -236
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -237
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39