Voorjaarsnota 2020

Programma's

P1 Veiligheid

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie

Energietransitie

Cybersecurity

Continuïteit van vitale infrastructuur

Vergrijzing van de samenleving

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.932
Voorgestelde wijziging € -31
Begroting na wijziging € -2.964
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39