Voorjaarsnota 2020

Programma's

P3 Economie

P3 Economie

Wat willen we bereiken?

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar;

Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -638
Voorgestelde wijziging € -18
Begroting na wijziging € -656
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39