Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.3.1

Evaluatie BIZ Maaldrift.

De overeenkomst voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maaldrift loopt per 2021 af. In 2020 wordt geëvalueerd om te bepalen of er voldoende draagvlak is onder de ondernemers op Maaldrift om een nieuwe BIZ Maaldrift overeenkomst voor 5 jaar af te sluiten. Gemeente is in overleg over de uitvoering van de tellingen om het draagvlak te meten. Met een Bedrijven Investeringszone BIZ en een ondernemersfonds wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -96
Voorgestelde wijziging € -5
Begroting na wijziging € -101
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39