Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

3.1 Economische ontwikkeling

3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.1.1

Inrichtingsplan centrum Wassenaar.

Het concept Definitief inrichtingsplan voor het centrum van Wassenaar is gereed en rekent op een breed draagvlak onder ondernemers, inwoners en pandeigenaren. Onderdeel van dit plan zijn de uitbreiding van stallingsmogelijkheden voor de fiets, het uitstallingenbeleid, de aanpak van de openbare ruimte en een openbaar toegankelijke toiletvoorziening. Afhankelijk van de behandeling van de kadernota en programmabegroting in de raad en een aanvullende raadsbehandeling wordt in het najaar een start gemaakt met het voorbereidingstraject als opmaat voor de uitvoering.

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de economie in Wassenaar. De omvang van deze economische gevolgen zijn nog niet in te schatten. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

3.1.2

Onderzoek mogelijkheden free wifi-punt.

Het onderzoek naar mogelijkheden van een free wifi-punt is voorzien in de tweede helft van 2020.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -391
Voorgestelde wijziging € -11
Begroting na wijziging € -402
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39