Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

3.2.1

Een toekomstbestendig  Maaldrift.

Door de landelijke trend van transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw neemt de schaarste aan m² bedrijventerreinen verder toe. Een her gestructureerd bedrijventerrein Maaldrift zorgt ervoor dat dit bedrijventerrein toekomstbestendig wordt. De parkeervakken van Maaldrift 1 krijgen een doelmatigere inrichting die beter aansluit bij de parkeerbehoeftes op Maaldrift. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Gemeente is frequent in overleg over de toekomstbestendigheid van Maaldrift.

Lasten

€ * 1000
Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39