Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

3.4 Economische promotie

3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen

Verwachte groei van het aantal toeristen

Belangrijkste resultaten

3.4.1

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een toeristisch informatiepunt in de bibliotheek.

Om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek en het profijt van toerisme te vergroten hebben bibliotheek en de marketingstichting onderzocht onder welke voorwaarden een VVV-voorziening in de bibliotheek kan worden gerealiseerd. De uitkomsten zijn positief en een overeenkomst tussen de bibliotheek en de marketingstichting voor een toeristisch informatiepunt is getekend. Het TIP zal midden 2020 zijn gerealiseerd.

3.4.2

Uitvoeringsplan toegangsgebied strand.

Er is een breed gedragen inrichtingsplan gemaakt voor het toegangsgebied van het strand, waarin de rotonde een belangrijke rol speelt als spil en als visitekaartje van het entreegebied. Het is niet mogelijk om binnen het beschikbare budget de fietsenstalling eveneens te revitaliseren. In 2020 is de revitalisering van het toegangsgebied volbracht.

3.4.3

Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector.

Met de marketing stichting, ondernemers en (regio)partners zijn uitvoeringsafspraken gemaakt. Met dit partnerschap wordt met een gezamenlijke ambitie en realistische resultaten gezamenlijke maatschappelijke en economische meerwaarde gecreëerd. De komende periode wordt uitvoering aan deze afspraken gegeven.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -151
Voorgestelde wijziging € -2
Begroting na wijziging € -152
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39