Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste ontwikkelingen

Klimaatadaptatie

Energietransitie

Cybersecurity

Continuïteit van vitale infrastructuur

Vergrijzing van de samenleving

Belangrijkste resultaten

1.1.1

Crisisbeheersing omvat naast fysieke ook sociale en maatschappelijke incidenten, rampen en crises. In Haaglanden is hiervoor een nieuw regionaal deelplan bevolkingszorg gemaakt dat in 2020 geïmplementeerd wordt.

1.1.2

De gemeentelijke crisisorganisatie is een flexibele organisatie die ook in 2020 ingezet kan worden bij diverse soorten incidenten, rampen en crises.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.123
Voorgestelde wijziging € -3
Begroting na wijziging € -2.126
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39