Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

2.3 Recreatieve havens

2.3 Recreatieve havens

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

2.3.1

Blanco

Lasten

€ * 1000
Begroot € -4
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -4
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39