Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.1 Bestuur

0.1 Bestuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Programma Wassenaar 2030

Gemeentelijke (Kern)takendialoog

Behoud Raadshuis De Paauw als democratisch centrum van het gemeentebestuur

Mid term review

Belangrijkste resultaten

0.1.1

Visieontwikkeling voor de lange termijn (2030) met aandacht voor demografische aspecten: het 'verhaal van Wassenaar'.Versterking van de bestuurskracht door professionalisering en cultuurverandering.Versterking van de ambtelijke organisatie.

0.1.2

Het ontwikkelen van het 'verhaal van Wassenaar' is van cruciaal belang voor de gemeentelijke (kern)takendialoog als leidraad. Het verhaal geeft een antwoord op de demografische uitdagingen van Wassenaar en is richtinggevend voor fundamentele keuzes zoals investeringen en financiële dekking van opgaven, de omgevingswet en burgerparticipatie.

De ambities uit het coalitieakkoord zijn helder: de gemeente Wassenaar wil inwoners meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven om zelf invulling te geven aan de leefomgeving. Tegenwoordig is steeds vaker de vraag hoe de gemeente het best kan aansluiten bij wensen en initiatieven uit de samenleving zelf. Daarom is er gewerkt om de drie verordeningen op het gebied van inwonerparticipatie (Inspraakverordening, Verordening op het burgerinitiatief en Referendumverordening) in een overzichtelijk geheel bij elkaar te voegen in één verordening, in lijn met de nota “Zo werken wij samen in Wassenaar”.

0.1.3

De democratische functie van het raadhuis blijft behouden waardoor gerichte investeringen in het gebouw voor dit doel in  de komende 20 jaar worden gemaakt.

0.1.4

De midterm review (MTR) geeft een overzicht van de stand van zaken van de collegeperiode in de afgelopen 2 jaren en kijkt vooruit naar de opgaven van de tweede helft van de bestuursperiode.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.052
Voorgestelde wijziging € -35
Begroting na wijziging € -2.087
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39