Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.2 Burgerzaken

0.2 Burgerzaken

Belangrijkste ontwikkelingen

De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal komen te  staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten.
Het digitaal gebruik wordt steeds  belangrijker maar persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig. Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal zij voor een product of dienst het meest geschikt vinden.

Belangrijkste resultaten

0.2.1

Om de dienstverlening van de gemeente Wassenaar verder te verbeteren: - Is de website en de productencatalogus nog gebruiksvriendelijker gemaakt zodat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers via de digitale weg zaken met de gemeente kunnen doen;- Maken we minimaal twee klantreizen en vragen wij vaker feedback aan inwoners om aan de hand van de ervaringen aanpassingen te doen zodat de dienstverlening verbetert;- Is een eerste product en/of dienst via Mijnoverheid aan te vragen, te volgen en te ontvangen.We hebben een klantcontactcentrum (KCC) dat qua capaciteit en openingstijden past bij de ontwikkelingen en de wensen en grootte van Wassenaar.Door extra opleidingen hebben medewerkers de kennis en vaardigheden die passen bij de medewerker burgerzaken van de toekomst.

Een eerste klantreis is afgerond. De tweede is gestart.
Naar verwachting kunnen dit jaar de eerste gemeentelijke producten worden aangevraagd via Mijnoverheid.
De openingstijden zijn aangepast op basis van de ontwikkelingen op het vakgebied en de wensen van de klant. We blijven constant monitoren en bijstellen waar nodig.
Alle medewerkers Burgerzaken hebben een talent en motivatie analyse gedaan. De komende tijd staan/worden verschillende opleidingen gepland om medewerkers klaar te stomen voor de toekomst.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -799
Voorgestelde wijziging € -19
Begroting na wijziging € -818
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39