Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.8.1

Niet van toepassing

Lasten

€ * 1000
Begroot € -825
Voorgestelde wijziging € 460
Begroting na wijziging € -366
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39