Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

5.5 Cultureel erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

5.5.1

Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet.

Voor het uitvoeren van de wettelijke taken en het realiseren van de Erfgoedvisie is financiële armslag nodig om juridische expertise in te winnen, maar dit kan ook het inschakelen van een deskundige op het gebied van erfgoed zijn. Daarmee kunnen deze wettelijke- en beleidstaken beter worden uitgevoerd en kan sneller worden geacteerd op verzoeken vanuit het bestuur en de samenleving.

5.5.2

Cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt versterkt door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiksparkenroute.

Het eerste kwartaal waren verschillende activiteiten ontwikkeld van dit project van de erfgoedlijnen, waaronder een aantal lezingen in maart/april en het project over verhalen vertellen over de Parkenroute van Prins Frederik tijdens de Dag van het Kasteel. Deze reeds geplande activiteiten zijn vanwege de Coronacrisis afgelast en zullen opnieuw worden ingepland zodra dit kan. Andere producten, zoals het verder ontwikkelen van de website, een logo, een speeltoestel en wandelroutes, kunnen vooralsnog wel voortgezet worden.

Hetzelfde geldt voor het Erfgoedlijnen project van de Atlantikwall, over ‘De Tankgracht als schakel tussen ecologie en cultuurhistorie’, dat nagenoeg is afgerond. Als afsluiting zou op 29 april 2020, de dag dat op Vliegveld Valkenburg de eerste voedseldroppings plaatsvonden, een herinneringsroute worden onthuld. Naast deze fietsroute zou ook voor de jeugd meer worden verteld over de geschiedenis van het vliegveld als onderdeel van de Atlantikwall. In samenhang met 75-jaar bevrijding zal, zodra dat weer kan, de onthulling plaatsvinden.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -229
Voorgestelde wijziging € -44
Begroting na wijziging € -273
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39