Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

5.6 Media

5.6 Media

Belangrijkste ontwikkelingen

Mede op grond van het nieuwe subsidiebeleid wordt de samenwerking bibliotheek met andere maatschappelijke partners gestimuleerd en eventueel nieuwe functies toegevoegd.

Belangrijkste resultaten

5.6.1

Stimuleren samenwerking bibliotheek met andere maatschappelijke partners en eventueel toevoegen nieuwe functies:Het al brede netwerk van de bibliotheek is verder uitgebreid. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de diverse  functies.

5.6.2

Certificering:De bibliotheek is in staat te voldoen aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.

5.6.3

Bekostigen omroepactiviteiten in het kader van  lokaal toereikend media-aanbod.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -641
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -642
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39