Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen

De nota 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning' is verschenen en het Nationaal Preventieakkoord is gesloten. Deze vormen de basis voor lokaal gezondheidsbeleid.

Belangrijkste resultaten

7.1.1

Optimaliseren werkwijze GGD en Veilig Thuis.

7.1.2

Preventieactiviteiten op basis van Uitvoeringprogramma lokaal gezondheidsbeleid.

7.1.3

Opschaling Jeugdgezondheidszorg met als doel wachtlijsten te voorkomen.

De subsidie aan Jeugdgezondheidszorg ZHW schommelt, want deze is afhankelijk van aantallen geboren kinderen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de overschrijding op dit taakveld in 2019 incidenteel was.

7.1.4

Uitvoeren wettelijke en niet-wettelijke taken op het gebied van gezondheidszorg.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.785
Voorgestelde wijziging € -64
Begroting na wijziging € -1.849
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39