Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

7.2 Riolering

7.2 Riolering

Belangrijkste ontwikkelingen

Integrale afweging van klimaatadaptatie in rioolvervangingsprojecten

Verkennen van meetinstrumenten voor het rioolbeheer

Belangrijkste resultaten

7.2.1

Bevorderen van het lokaal bergen van hemel en grondwater.

In het samenwerkingsverband Waterketen Leidse Regio is een hemel- grondwaterverordening opgesteld.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.859
Voorgestelde wijziging € -14
Begroting na wijziging € -1.873
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39