Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

7.3 Afval

7.3 Afval

Belangrijkste ontwikkelingen

Stijging kosten voor het verwerken van afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1

Het verhogen van de inzameling van grondstoffen.

7.3.2

Verbeteren gescheiden inzamelen van afval door voorlichting.

Nadat de Coronacrisis in een andere fase is aanbeland gaan wij ons richten op specifieke communicatie om het scheiden van afval te stimuleren bij de inwoners. Hiervoor stellen wij een afvalscheidingswijzer beschikbaar. Deze wordt vanwege de restricties omtrent Corona in de eerste instantie digitaal beschikbaar gesteld. Op een later moment zullen geprinte exemplaren voor inwoners af te halen zijn.

Om het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Drinkkartons (PMD) te vergemakkelijken worden de regels over welke type plastic hierin zijn toegestaan versoepeld. Wanneer de regels zijn aangepast worden inwoners hierover geïnformeerd via internet, de krant en sociale media.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.491
Voorgestelde wijziging € -429
Begroting na wijziging € -3.920
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39