Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

7.4 Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

Belangrijkste ontwikkelingen

Transitievisie warmte

Belangrijkste resultaten

7.4.1

Concept regionale energiestrategie (RES).

Er ligt een grotere opgave om de RES Wassenaar tot een goed einde te brengen dan voorzien. Om deze opgave te kunnen realiseren is incidentele capaciteit nodig met een omvang van 0,5 fte tot en met de vaststelling van de RES die loopt tot en met het eerste kwartaal van 2021.

7.4.2

Lokale energiestrategie.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -639
Voorgestelde wijziging € -105
Begroting na wijziging € -743
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39