Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen in 2020

Belangrijkste resultaten

7.5.1

Blanco

Lasten

€ * 1000
Begroot € -136
Voorgestelde wijziging € -2
Begroting na wijziging € -138
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39