Voorjaarsnota 2020

Overzicht projecten

Warenar

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

Startdatum project

1-2-2020

Rapportageperiode

31-3-2020

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

31-5-2021

Peildatum rapportage

1-4-2020

Omschrijving project

Om de toekomst van de Warenar aan de Kerkstraat 75 duurzaam te behouden als theater en dorpshuisfunctie wordt de locatie c.q. gebouw herontwikkeld door toevoeging van minimaal 15 woningen. De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 besloten tot verdere uitwerking van deze variant en besluit op basis van de uitkomsten van deze uitwerking of het project door kan gaan.

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De gemeenteraad heeft € 100.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de herontwikkelingsvariant. Hieruit moeten de uren worden gedekt alsmede externe adviezen.

Stand van zaken

Verleend krediet

100.000

Besteed tot peildatum

7.563

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

92.437

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Uit stelpost begrotingssaldo 2020 is € 100.000 beschikbaar gesteld.

Stand van zaken

Bedrag dekking

100.000

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Een extern projectleider is aangetrokken. Er is een projectteam geformeerd uit de capaciteit van WODV.

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

645

Besteed tot peildatum

65,5

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De raad heeft op 28 januari 2020 een besluit genomen. De Coronacrisis legt beperkingen op een vloeiende start van het project. Daarmee treedt een vertraging op in deze periode. Dit zal in de komende periode worden ingehaald.
De eerste go/no go wordt verwacht in oktober 2020. Dan zal de raad een besluit nemen of de uitwerking leidt tot daadwerkelijke herontwikkeling. Verkoop van het gebouw ten behoeve van ontwikkeling wordt dan verwacht in mei 2021

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

31-5-2021

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

15-4-2020

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39