Voorjaarsnota 2020

Overzicht projecten

Gymzaal Burmanlaan

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

5-9-2017

Rapportageperiode

1-9-2019

31-3-2020

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

5-9-2022

Peildatum rapportage

1-4-2020

Omschrijving project

Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

In raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld en zijn specifieke kwaliteitseisen benoemd. Een belangrijke kwaliteitseis vormt de wens voor een turnkey gymzaal concept gebaseerd op een vernieuwende visie op bewegen en bewegingsonderwijs. Na de zomer zullen de kwalitatieve eisen worden verwoord in een Programma van Eisen en zal de aanbesteding plaatsvinden.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Ja

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Voorbereidingskrediet van € 34.000 incl. btw voor gymzaal.
Investeringskrediet van € 1.586.000 beschikbaar gesteld in programmabegroting 2020.

Stand van zaken

Verleend krediet

1.620.000

Besteed tot peildatum

22.255

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

1.597.745

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

In eerste instantie is een budget van € 1,39 miljoen incl. btw (€ 1,15 miljoen excl. btw) in beeld geweest (beweegbox) voor de realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan. Beschikbaar gesteld krediet bedraagt echter € 34.000 (dekking exploitatie) en € 1.586.000 (dekking via kapitaallasten).

Stand van zaken

Bedrag dekking

1.620.000

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Voorbereidingskrediet geeft ruimte voor externe ondersteuning. Variabele inzet projectteam.

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

NTB

Besteed tot peildatum

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Aanbesteding gymzaal in 2020 en opleveren gymzaal tweede kwartaal 2021.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

5-9-2022

Einddatum project op basis van inzichten peildatum

31-12-2020

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39