Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.4 Overhead

0.4 Overhead

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.4.1

Niet van toepassing

Lasten

€ * 1000
Begroot € -9.422
Voorgestelde wijziging € 379
Begroting na wijziging € -9.043
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39