Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.61 OZB Woningen

0.61 OZB Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.61.1

Toepassen inflatiecorrectie.

BSGR
Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd.

0.61.2

Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).

Lasten

€ * 1000
Begroot € -260
Voorgestelde wijziging € -24
Begroting na wijziging € -284
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39