Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

4.1.1

In het geval dat het bestuur van het openbaar onderwijs niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet, geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in Wassenaar.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -32
Voorgestelde wijziging € -2
Begroting na wijziging € -34
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39