Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

5.4 Musea

5.4 Musea

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

5.4.1

Faciliteren van het Brandweermuseum door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -12
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -12
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39