Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste ontwikkelingen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt op landelijk niveau hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken.

Belangrijkste resultaten

6.6.1

De kosten en het gebruik van de maatwerkvoorzieningen beheersen en monitoren en bovendien de kwaliteit van de voorzieningen goed op peil houden.

De kosten voor maatwerkvoorzieningen worden nauwgezet gemonitord. Indien er onder- of overschrijdingen worden geconstateerd, worden deze in de najaarsnota meegenomen.

6.6.2

Het gebruik van collectieve voorzieningen wordt gestimuleerd.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -887
Voorgestelde wijziging € -40
Begroting na wijziging € -927
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39