Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

0.62 OZB Niet-Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste ontwikkelingen

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten

0.62.1

Toepassen inflatiecorrectie.

0.62.2

Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).

Lasten

€ * 1000
Begroot € -60
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -60
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39