Voorjaarsnota 2020

Wat willen we daarvoor doen?

6.4 Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste ontwikkelingen

De budgetten voor begeleide participatie lopen terug.

Belangrijkste resultaten

6.4.1

Inzetten op adequate voorzieningen begeleide participatie.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.013
Voorgestelde wijziging € -1
Begroting na wijziging € -1.014
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39