Voorjaarsnota 2020

6.4 Begeleide participatie

Financiën

Wat mag het kosten?

Taakveld: 6.4  Begeleide participatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

0

0

Totaal lasten

-1.013

-1

-1.014

Saldo van baten en lasten

-1.013

-1

-1.014

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-1.013

-1

-1.014

Toelichting budget

Op koers

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 11:12:51 met de export van 06/29/2020 11:08:39